Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La puntuació dels matisadors

Moltes oracions comencen amb un matisador, que és una paraula o un grup de paraules que fan de connectors (connecten l'oració amb l'oració anterior) i que, a més, aporten informació diversa. Sovint separem el matisador de la frase per mitjà d'una coma:

Per tant, l'avaluació consistirà en un treball pràctic.
En qualsevol cas, tindrem la resposta demà.
Sigui com sigui, el termini de presentació de documents ja s'ha acabat.
A més, cal que no us deixeu cap casella en blanc.
Tot i així, la convocatòria no preveu que s'hi presentin projectes com aquest.
De tota manera, l'assignatura no pot tenir més crèdits.


Entre el matisador i la frase anterior cal que hi posem un punt:

L'assignatura té una orientació aplicada. Per tant, l'avaluació consistirà en un treball pràctic.

No sabem encara si ens han concedit l'ajut. En qualsevol cas, tindrem la resposta demà.

Potser hauríem pogut sol·licitar un nou ordinador. Sigui com sigui, el termini de presentació de documents ja s'ha acabat.

Heu d'emplenar l'imprès amb lletra clara. A més, cal que no us deixeu cap casella en blanc.

Potser d'aquesta manera el projecte és més consistent. Tot i així, la convocatòria no preveu que s'hi presentin projectes com aquest.

El programa és poc detallat. De tota manera, l'assignatura no pot tenir més crèdits.


Una altra prossibilitat correcta és tancar la frase anterior amb la conjunció i seguida d'una coma. Llavors, el matisador queda entre comes:

L'assignatura té una orientació aplicada i, per tant, l'avaluació consistirà en un treball pràctic.

No sabem encara si ens han concedit l'ajut i, en qualsevol cas, tindrem la resposta demà.

Potser hauríem pogut sol·licitar un nou ordinador i, sigui com sigui, el termini de presentació de documents ja s'ha acabat.

Heu d'emplenar l'imprès amb lletra clara i, a més, cal que no us deixeu cap casella en blanc.


I una altra possibilitat, molt menys freqüent, és tancar la frase anterior amb un punt i coma:

L'assignatura té una orientació aplicada; per tant, l'avaluació consistirà en un treball pràctic.

Heu d'emplenar l'imprès amb lletra clara; a més, cal que no us deixeu cap casella en blanc.


En canvi, és incorrecte tancar la frase anterior simplement amb una coma:

*L'assignatura té una orientació aplicada, per tant, l'avaluació consistirà en un treball pràctic.

*Heu d'emplenar l'imprès amb lletra clara, a més, cal que no us deixeu cap casella en blanc.


Entre el matisador i la frase que segueix hi posem habitualment una coma, com s'ha dit, però en alguns casos podem prescindir d'aquesta coma. Els dos exemples que vénen a continuació estan correctament puntuats:

El professor ensenya el sistema de transcripció fonètica. Tot seguit, explica com s'elabora una enquesta.

El professor ensenya el sistema de transcripció fonètica. Tot seguit explica com s'elabora una enquesta.


Si prescindim de la coma entre el matisador i la frase que segueix i, a més, entre el matisador i la frase anterior no hi ha punt, llavors canviem l'ordre de la conjunció i la coma. Hi posem primer la coma i després la conjunció. Els dos exemples que vénen a continuació estan correctament puntuats:

El professor ensenya el sistema de transcripció fonètica i, tot seguit, explica com s'elabora una enquesta.

El professor ensenya el sistema de transcripció fonètica, i tot seguit explica com s'elabora una enquesta.


En canvi, aquestes altres dues maneres de puntuar són inadequades:

*El professor ensenya el sistema de transcripció fonètica, i tot seguit, explica com s'elabora una enquesta.

*El professor ensenya el sistema de transcripció fonètica i tot seguit, explica com s'elabora una enquesta.