Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

L'expressió de la freqüència i la periodicitat

Si la unitat de referència és l'any, no hi posem la preposició a:

*tres vegades / un dia / dues setmanes / quatre mesos a l'any

tres vegades / un dia / dues setmanes / quatre mesos l'any


Si la unitat de referència és la setmana, és facultativa la presència de la preposició a:

tres vegades / cinc hores / un dia a la setmana
tres vegades / cinc hores / un dia la setmana


Amb les altres unitats com a referència és obligatori l'ús d'una preposició o de l'especificador cada. Els exemples següents mostren diferents possibilitats:

tres vegades al dia / per dia / cada dia
dues hores de classe a la quinzena / cada quinzena
quatre dies al mes / cada mes
dos exàmens al quadrimestre / per quadrimestre / cada quadrimestre
seixanta crèdits al curs / per curs / cada curs
dues hores cada tarda / cada dimecres / cada 3 de febrer / cada quinze dies / cada juliol / cada estiu / cada cinc anys


L'any també pot anar amb cada, i la setmana amb cada i amb per:

Tres vegades cada any
Una vegada per setmana / cada setmana