Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

L'expressió del mes

Per expressar que un fet passa en un determinat mes, escrivim el nom del mes amb article i precedit de la preposició a:

La VII Setmana de la Ciència es farà a l'octubre.

*La VII Setmana de la Ciència es farà en octubre / en l'octubre / l'octubre.


No canvia la pràctica si el nom del mes va precedit del mot genèric mes, tot i que en aquest cas també és possible la preposició en:

Va llegir la tesi doctoral al mes de maig / en el mes de maig.

*Va llegir la tesi doctoral el mes de maig.


I tampoc no canvia la pràctica si el nom del mes porta complements:

Es va inaugurar a l'agost de 1985 / a l'agost de l'any passat / a l'agost de fa quatre anys.
Havia guanyat la plaça de titular al mes de maig de 1991 / al mes de maig de l'any passat.


Si la designació temporal porta l'indefinit un, hi posem al davant la preposició en:

Per expressar que un fet passa en un determinat mes, escrivim el mes sense article i precedit de preposició.
Sempre s'obre la convocatòria en un mes que no ens va gaire bé.


Però si l'expressió temporal porta un demostratiu, no hi posem preposició:

Heu de presentar la sol·licitud aquest mes / aquest mes de febrer / aquest febrer.
Aquell setembre que dius no es va reunir la comissió.


Si el sintagma temporal amb demostratiu és plural, hi podem posar al davant la preposició en:

El festival de música universitària tindrà continuïtat aquests mesos de maig i juny.
En aquests cinc mesos hem avançat molt.


Per a altres necessitats expressives poden servir de guia els exemples següents:

En quin mes es fan els exàmens?
M'he quedat tot l'agost a Tarragona.
En tot l'agost no he estat capaç de posar-me a escriure.