Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

L'article i les comes amb els dies de la setmana i els dies del mes

Convé tenir molt en compte que, quan ens referim a un dia de la setmana i després indiquem quin dia del més és, el que fem és introduir un complement especificatiu i, per tant, no escrivim cap coma entre una cosa i l'altra:

*Us fem saber que està previst que el comitè extern d'avaluació es reuneixi el dimecres, 20 d'abril.

Us fem saber que està previst que el comitè extern d'avaluació es reuneixi el dimecres 20 d'abril.


Però si ens referíssim a un dia de la setmana en curs (és a dir, a un dels set dies anteriors o posteriors al dia en què escrivim o parlem), llavors el que introduiríem seria un complement explicatiu, que sí que portaria comes. Si fos dilluns i 18 d'abril, podríem escriure:

Us fem saber que dimecres, 20 d'abril, es reunirà el comitè.


Per tant, escrivim:

La reunió és el dimecres 20 d'abril.

O bé:

La reunió és dimecres, 20 d'abril.

Però mai:

*La reunió és el dimecres, 20 d'abril.

Ni tampoc:

*La reunió és dimecres 20 d'abril.


Si fem servir els adverbis avui, demà o ahir, ens referim a un dia de la setmana en curs i, per tant, la coma després de l'adverbi és obligatòria quan a continuació indiquem a quin dia del mes o de la setmana correspon:

*Us comuniquem que ahir 3 de juny es va incorporar a la Secretaria de la Facultat, en comissió de serveis, la Sra. Esther Puig Vila.

Us comuniquem que ahir, 3 de juny, es va incorporar a la Secretaria de la Facultat, en comissió de serveis, la Sra. Esther Puig Vila.


*Com ja deveu saber, avui 2 de maig s'inicia el període de presentació de l'impost de la renda de les persones físiques.

Com ja deveu saber, avui, 2 de maig, s'inicia el període de presentació de l'impost de la renda de les persones físiques.


Encara que no és corrent en els textos que escrivim a la URV, si indiquéssim en primer lloc el dia del mes i, tot seguit, el dia de la setmana, llavors l'expressió que indica el dia de la setmana seria un complement explicatiu i, per tant, hauria d'anar separat amb una coma:

L'examen es farà el 22 de setembre, dimecres.


Quan la indicació del dia de la setmana i del mes està en posició absoluta, és a dir, fora de text seguit (en taules, quadres, peus de gràfics o il·lustracions, etc.), no hi posem article (ni coma, tret que ens referim a dies de la setmana en curs):

Programa del cicle de conferències
Dimarts 20 de maig:
Dijous 22 de maig:
Dimarts 27 de maig:
Dijous 29 de maig:
Dimarts 3 de juny:
Dijous 5 de juny:


L'article amb els dies de la setmana