Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

L'article amb els dies de la setmana

Prescindim de l'article amb els dies de la setmana quan ens referim a un dels set dies anteriors o posteriors al dia en què escrivim o parlem. Així, si avui és dilluns, podem escriure, per referir-nos a dos dies després, la notificació següent:

Us comunico que dimecres no farem la reunió que teníem prevista.


Si avui és divendres, i ens hem de referir a una cosa que va passar fa tres dies, escrivim:

En la nota que em vas enviar dimarts no m'indicaves l'hora de la reunió.


Però si ens referim a qualsevol altre dia, fem servir l'article:

*Us fem saber que està previst que el comitè extern d'avaluació es reuneixi dimecres 20 d'abril.

Us fem saber que està previst que el comitè extern d'avaluació es reuneixi el dimecres 20 d'abril.


*La Dra. Barbadillo ha comunicat que, si les reunions de la comissió es fan dijous, no hi podrà assistir, perquè durant el segon quadrimestre té classe dimarts i dijous.

La Dra. Barbadillo ha comunicat que, si les reunions de la comissió es fan el dijous, no hi podrà assistir, perquè durant el segon quadrimestre té classe el dimarts i el dijous.


Fixem-nos que, llavors, no escrivim el dia de la setmana en plural sinó en singular:

*Les reunions de les juntes de centre se solen fer els dimecres.

Les reunions de les juntes de centre se solen fer el dimecres.