Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La preposició en les dates

Quan datem un document, no hi posem mai preposició:

Tarragona, 15 d'octubre de 2004

*Tarragona, a 15 d'octubre de 2004


Però l'ús de la preposició a davant de data s'admet davant del verb ser i, també, en tancament d'exercicis comptables quan va precedida d'un substantiu (no d'un verb):

Som a 15 d'octubre.
Balanç de situació a 31 de desembre de 2014