Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La preposició per com a introductora del complement agent

Quan s'utilitza la veu passiva d'un verb, es pot introduir el complement agent per mitjà de la preposició per:

Aquesta és la proposta que ha estat seleccionada pel comitè.
L'obra que avui presentem ha de poder ser llegida o consultada per molta gent.


El complement agent amb per també pot acompanyar un participi que faci de complement d'un substantiu:

En una democràcia els governants dicten normes socials des d'una posició d'autoritat moral acceptada per la comunitat.
Una de les coses explicades per la directora de l'obra és que volien arribar al públic no especialitzat.


En canvi, no es pot introduir el complement agent per mitjà de la preposició per en frases de passiva pronominal:

*S'usa aquesta fotocopiadora per tots els professors del Departament.


Ni tampoc en frases quasirelatives:

*Aquest és l'espai a omplir per l'oficina de gestió de beques i ajuts.
 


L'infinitiu d'obligatorietat introduït per la preposició a (infinitiu en quasirelatives)

La locució per part de

Ús de la passiva