Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La preposició fins i fins a en les indicacions de temps quan el nucli del complement temporal és una oració d'infinitiu o un nom

Si el nucli del complement temporal és una oració d'infinitiu o un nom que no fa de quantificador (si és un nom normalment porta article o un especificador equivalent), la a no cau. En la relació següent hi ha en primer lloc un exemple amb una oració d'infinitiu i els altres exemples estan ordenats, aproximadament, començant per les unitats més petites (en alguns casos hi ha exemples incorrectes amb un asterisc: es tracta de seqüències que s'usen sovint i que cal corregir):

fins a tenir tota la documentació

fins al moment d'acabar

fins a les 16.30 h

fins a dos quarts de cinc de la tarda

fins a última hora

fins al matí, fins al migdia, fins a la tarda, fins al vespre, fins a la nit

fins a entrada de fosc

fins al dimecres 20 d'abril

fins al 15 d'octubre de 2002

fins al dia 15 d'octubre de 2002

fins a mitja setmana

fins a la primera quinzena de juliol

fins al segon quadrimestre

fins al curs 2001-2002

fins a l'època de Milà i Fontanals

fins al període d'exàmens

Fins a quina hora / quin dia / quina setmana / quin mes hi ha temps?


fins a l'hora de la reunió

*fins l'hora de la reunió


fins al dia de la reunió

*fins el dia de la reunió


fins al mes que ve

*fins el mes que ve


fins al mes de maig

*fins el mes de maig


fins a l'octubre

*fins l'octubre / *fins octubre


fins a la primavera

*fins la primavera


fins al 2002

*fins el 2002


fins al 1998

*fins 1998


fins al segle xiii

*fins el segle xiii


Però amb la setmana i l'endemà la preposició a sí que cau:

La reunió no es farà fins la setmana que ve.
No ho vam tenir a punt fins l'endemà del dia previst.


Amb la paraula any precedida d'article, la caiguda de la a és opcional (normalment no cau si fins a està en correlació amb des de):

No es va firmar el conveni fins l'any 1997 / fins a l'any 1997.
Va treballar en aquest projecte fins l'any passat / fins a l'any passat.
Va impartir l'assignatura des de l'any 1998 fins a l'any 2001.

Però si indiquem l'any només amb la xifra la preposició no cau:

fins a 1997
 


La preposició fins i fins a en les indicacions de temps quan el nucli del complement temporal no és un nom

La preposició fins i fins a en les indicacions de temps seguida d'un demostratiu