Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La preposició fins i fins a en les indicacions de temps quan el nucli del complement temporal no és un nom

Considerem que la forma bàsica de la preposició és fins a. Aquesta preposició perd la a si el nucli del complement temporal no és un nom i, per tant, no porta article (donem quatre blocs d'exemples: el primer, amb els exemples ordenats alfabèticament; el segon, amb oracions de participi; el tercer, amb dies de la setmana; el quart, amb quantificadors del complement temporal):

fins abans
fins ahir
fins aleshores
fins ara
fins aviat
fins avui
fins d'aquí a una hora
fins de seguida
fins demà
fins després
fins enguany
fins fa uns dies
fins havent dinat
fins llavors
fins per Nadal
fins prop de les 11
fins quan ho diguin
fins que tinguem tota la documentació
fins tard

fins ja entrat el segle xix
fins passats els exàmens
fins obert el termini

fins dilluns
fins dimarts
fins dimecres

fins més endavant
fins poc després de Nadal
fins tres hores més tard del que estava previst
fins anys després
fins dies més tard
 


La preposició fins i fins a en les indicacions de temps quan el nucli del complement temporal és una oració d'infinitiu o un nom

La preposició fins i fins a en les indicacions de temps seguida d'un demostratiu