Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Cicles educatius

S'escriuen amb minúscula:

el batxillerat
el bachillerato
upper secondary education

el cicle formatiu de grau superior (CFGS)
el ciclo formativo de grado superior (CFGS)
advanced vocational training (CFGS)