Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La preposició per quan introdueix oracions d'infinitiu amb valor causal

Quan una oració d'infinitiu amb valor causal és introduïda per la preposició per, és preferible, si és possible, escriure-la amb infinitiu compost:

*L'han castigat per copiar en un examen.

L'han castigat per haver copiat en un examen.


*Et donem gràcies per venir avui.

Et donem gràcies per haver vingut avui.


En altres casos és preferible substituir l'oració d'infinitiu per una oració conjugada amb perquè, que sol resultar més natural:

*El van detenir per tenir droga.

El van detenir perquè tenia droga.


*Nadal ha rebutjat el nomenament per no poder assumir tants càrrecs.

Nadal ha rebutjat el nomenament perquè no pot assumir tants càrrecs.


*Es preveia l'extinció de la dinastia, per no tenir successió el rei Segimon August.

Es preveia l'extinció de la dinastia, perquè no tenia successió el rei Segimon August.