Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La preposició de quan introdueix oracions d'infinitiu que fan de subjecte o complement directe

En el català estàndard està permès que la subordinada d'infinitiu, quan fa de subjecte o de complement directe d'una oració, vagi introduïda per la preposició de:

Em plau fer-vos / Em plau de fer-vos arribar els informes que heu demanat.
El Consell ha acordat acceptar / ha acordat d'acceptar la proposta.


A la URV no establim cap prioritat en relació amb aquest punt: podem escriure la preposició i podem ometre-la. Tot i així, amb els vebs assajar, provar 'intentar', buscar 'intentar', mirar 'procurar' i dir 'proposar', la de ja s'ha lexicalitzat i, per tant, no en prescindim mai:

He assajat de redactar una nova proposta que integrés les dues propostes anteriors.
Si proves de dir-li-ho amb amabilitat, potser acceptarà el canvi d'horari.
Amb aquesta reforma buscava d'harmonitzar els dos corrents d'opinió.
Mirarem de saber si encara hi som a temps.
Li han dit de presentar-se com a degà de la Facultat.