Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Les preposicions a i en en els complements de lloc que indiquen lloc direccional

Quan el complement indica lloc direccional (direcció), escrivim normalment la preposició a, tant davant d'article determinat com d'article indeterminat, indefinit, numeral, demostratiu, relatiu i nom sense article:

Us podeu acostar a aquesta finestreta?
El van adreçar a tres oficines diferents.
Van a un poble del Pirineu a fer recerca folklòrica.
Arribaràs a algun lloc que reconeixeràs.
S'ha dirigit a una facultat equivocada.
Ha vingut a casa.