Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Les preposicions a i en en els complements de lloc que indiquen lloc figurat o no físic

Quan indiquem lloc figurat o no físic, davant l'article determinat tendim a escriure en, però en força casos totes dues preposicions són admissibles:

En la situació actual no es pot fer cap previsió.

En el clima cultural del segle xviii aquesta idea constituïa una novetat.

Es va tractar el tema en la sessió pública del març de 1975.

En la polèmica es debatien dues maneres d'entendre la ciència.

Si ens movem en el terreny estrictament lingüístic, el judici és clar.

Al tercer capítol / En el tercer capítol es toca parcialment aquesta matèria.

Hem llegit, a l'estudi preliminar / en l'estudi preliminar, que l'obra es va acabar el 1804.

No hi ha elements romàntics a l'obra / en l'obra que comentem.

Fixa't que a la segona pàgina / en la segona pàgina de l'informe ja es refereixen al conflicte.