Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Dubtes entre la preposició a i la preposició de amb noms, adjectius i adverbis

Cal vigilar perquè hi ha noms, adjectius i adverbis que es construeixen amb la preposició de, i no pas amb la preposició a. Tot seguit en donem una mostra:

En la crítica de l'obra d'art no han de predominar els elements d'anàlisi històrica.

*En la crítica a l'obra d'art no han de predominar els elements d'anàlisi històrica.


El programa de l'assignatura és diferent del de l'any passat.

*El programa de l'assignatura és diferent al de l'any passat.


El ratolí actua diferentment dels ratolins que han passat la nit sense llum.

*El ratolí actua diferentment als ratolins que han passat la nit sense llum.


No va fer esment de la nova proposta.

*No va fer esment a la nova proposta.


El nou vi de la Facultat d'Enologia té gust de cirera.

*El nou vi de la Facultat d'Enologia té gust a cirera.


És una actitud de menyspreu de l'esforç fet per l'alumne.

*És una actitud de menyspreu a l'esforç fet per l'alumne.


por de no saber respondre.

*Té por a no saber respondre.


La preposició de quan indiquem el lloc de treball universitari