Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Caiguda de preposicions davant de que

En el català estàndard, davant de la conjunció que les preposicions a, amb, de i en s'eliminen:

Sempre insisteix en la mateixa idea.
Sempre insisteix que ho hem de tenir ben preparat.


Per aquest motiu, convé no cometre l'error, freqüent, d'escriure una d'aquestes preposicions davant de la conjunció:

Sempre insisteix en la mateixa idea.

*Sempre insisteix en que ho hem de tenir ben preparat.

Sempre insisteix que ho hem de tenir ben preparat.


Un altre error freqüent, més greu encara, és escriure la preposició i, a més, accentuar la conjunció que. La conjunció que no porta mai accent (no s'ha de confondre, doncs, amb un pronom relatiu, que sí que en pot portar). Tot seguit posem uns quants blocs d'exemples, que mostren els errors de què parlem i les alternatives adequades:

L'han obligat a aquesta renúncia.

*L'han obligat a que renunciï.

*L'han obligat a què renunciï.

L'han obligat que renunciï.


Volem assegurar-nos de la correcta recepció del missatge.

*Volem assegurar-vos de que heu rebut el missatge correctament.

*Volem assegurar-vos de què heu rebut el missatge correctament.

Volem assegurar-vos que heu rebut el missatge correctament.


Han arribat a la conclusió de la conveniència del canvi.

*Han arribat a la conclusió de que el canvi és convenient.

*Han arribat a la conclusió de què el canvi és convenient.

Han arribat a la conclusió que el canvi és convenient.


La novetat del programa consisteix en el canvi d'objectius generals.

*La novetat del llibre consisteix en que els exemples de l'original han estat substituïts per textos en anglès.

*La novetat del llibre consisteix en què els exemples de l'original han estat substituïts per textos en anglès.

La novetat del llibre consisteix que els exemples de l'original han estat substituïts per textos en anglès.


El Departament està d'acord amb aquesta proposta.

*El Departament està d'acord amb que el Dr. Roca sigui el ponent.

*El Departament està d'acord amb què el Dr. Roca sigui el ponent.

El Departament està d'acord que el Dr. Roca sigui el ponent.


Digueu-nos-ho de tota manera després d'haver-ho comunicat als centres.

*Digueu-nos-ho de tota manera després de que ho hàgiu comunicat als centres.

*Digueu-nos-ho de tota manera després de què ho hàgiu comunicat als centres.

Digueu-nos-ho de tota manera després que ho hàgiu comunicat als centres.


Independentment de la bondat de la proposta, cal examinar si s'ajusta a la legalitat.

*Independentment de que es tracti d'una bona proposta, cal examinar si s'ajusta a la legalitat.

*Independentment de què es tracti d'una bona proposta, cal examinar si s'ajusta a la legalitat.

Independentment que es tracti d'una bona proposta, cal examinar si s'ajusta a la legalitat.


No es té notícia de la intenció de modificar el pla d'estudis.

*No es té notícia de que hi hagi la intenció de modificar el pla d'estudis.

*No es té notícia de què hi hagi la intenció de modificar el pla d'estudis.

No es té notícia que hi hagi la intenció de modificar el pla d'estudis.


La UE s'oposa a la participació de l'Ertzaintza en les reunions sobre lluita antiterrorista.

*La UE s'oposa a que l'Ertzaintza participi en les reunions sobre lluita antiterrorista.

*La UE s'oposa a què l'Ertzaintza participi en les reunions sobre lluita antiterrorista.

La UE s'oposa que l'Ertzaintza participi en les reunions sobre lluita antiterrorista.


En tenim prou amb la vostra presència al moment de començar la reunió.

*En tenim prou amb que sigueu aquí a les cinc.

*En tenim prou amb què sigueu aquí a les cinc.

En tenim prou que sigueu aquí a les cinc.


N'hi ha prou amb el nom del coordinador.

*N'hi ha prou amb que digueu el nom del coordinador.

*N'hi ha prou amb què digueu el nom del coordinador.

N'hi ha prou que digueu el nom del coordinador.


En alguns casos, quan eliminem la preposició la frase queda forçada. Llavors pot ser escaient introduir davant de la conjunció el sintagma el fet (i, doncs, no eliminem la preposició):

*La violència de la revolta va atribuir-se a que els revoltats havien acumulat odi durant segles.

?*La violència de la revolta va atribuir-se que els revoltats havien acumulat odi durant segles.

La violència de la revolta va atribuir-se al fet que els revoltats havien acumulat odi durant segles.


*El debat està en que / en què alguns autors no accepten aquesta anàlisi.

?El debat està que alguns autors no accepten aquesta anàlisi.

El debat està en el fet que alguns autors no accepten aquesta anàlisi.


*La limitació de les frases és deguda a que / a què s'ha reduït l'espai disponible.

?*La limitació de les frases és deguda que s'ha reduït l'espai disponible.

La limitació de les frases és deguda al fet que s'ha reduït l'espai disponible.


Per causa del significat de la frase no sempre és possible incorporar el sintagma el fet. Hi ha llavors altres sortides:

*La proposta es basa en el fet que siguin els alumnes que s'avaluïn els uns als altres.

La proposta es basa en la idea que siguin els alumnes que s'avaluïn els uns als altres.

La proposta es basa a fer que siguin els alumnes que s'avaluïn els uns als altres.


*Aquesta oferta específica hauria de contribuir al fet que els alumnes puguin cursar el 30% dels crèdits lliures fora del propi ensenyament.

Aquesta oferta específica hauria de contribuir a fer que els alumnes puguin cursar el 30% dels crèdits lliures fora del propi ensenyament.


El relatiu en funció de complement de temps

El relatiu en funció de complement de lloc

El relatiu amb altres funcions

La conjunció que

Gràcies a