Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La concordança dels títols

Els títols de publicacions i de documents inèdits, si no van precedits d'un genèric que faci de nucli del sintagma, poden "arrossegar" la concordança del verb i dels modificadors:

El llibre Observacions sobre les categories buides constitueix una aportació cabdal a la lingüística teòrica.
Les Observacions sobre les categories buides constitueixen una aportació cabdal a la lingüística teòrica.


El document "Comentaris a propòsit del nou escenari europeu d'educació superior" serà debatut durant el primer semestre de l'any.
Els "Comentaris a propòsit del nou escenari europeu d'educació superior" seran debatuts durant el primer semestre de l'any.