Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La concordança amb el verb caldre en oracions de relatiu

Posem el verb caldre (i altres verbs del mateix tipus com convenir) en singular en les construccions de relatiu que mostra aquest exemple:

Aquest és l'espai per escriure-hi les observacions que calgui.
Llavors podreu fer els comentaris que convingui.