Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Designacions incompletes d'institucions, empreses o entitats

Quan se suprimeix alguna paraula del nom sencer d'una institució, empresa o entitat (o unitats internes), es mantenen les majúscules si va precedit d'un article determinat:

la Universitat (Rovira i Virgili)
la Junta (de Facultad)
the Department (of History)


Però quan el nom incomplet ve precedit per altres determinants, s'escriu amb minúscula:

El nostre departament té una llarga tradició investigadora.
Esta facultad concentra el mayor número de estudiantes de la URV.
This university was founded in 1991.