Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La concordança dels elements en posició disjuntiva

Els conjunts formats per elements en posició disjuntiva (lligats per la conjunció o) permeten que el verb vagi tant en singular com en plural:

Permeten que el predicat o l'adjectiu que els acompanya vagi/vagin tant en singular com en plural.

El professor Navarro o el professor Pradilla és qui se n'encarregarà / són qui se n'encarregaran.

Vindrà/Vindran el director o el secretari.
 


La conjunció i/o