Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Verbs del tipus preocupar quan el complement directe és un relatiu o un interrogatiu que expressa persona

Amb els verbs del tipus preocupar, el complement directe, quan és un pronom relatiu o interrogatiu i expressa persona, porta sempre preposició:

Els de Filologia són els professors a qui més inquieta aquesta mesura.
Qui són els professors a qui preocupa l'augment de la burocràcia universitària?
A qui ha satisfet aquesta reforma del pla d'estudis?
Els alumnes a qui ha sorprès la notícia són els de primer curs.
 


La preposició a en el complement directe

El relatiu en funció de complement directe d'una oració relativa especificativa