Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Verbs conflictius en relació amb el complement directe i el complement indirecte

Hi ha dos grups de verbs, que anomenem verbs del tipus agradar i verbs del tipus preocupar, que comparteixen la major part de les propietats sintàctiques i semàntiques i que, en canvi, no es construeixen amb el mateix complement. Els del primer grup porten complement indirecte; els del segon, complement directe:

Li agrada estudiar enologia.
El preocupa no poder aprovar-ho tot.


És fàcil equivocar-se (sobretot és fàcil escriure els del segon grup –del tipus preocupar– amb complement indirecte) i, per tant, cal vigilar especialment. Tot seguit donem una llista d'exemples amb uns quants dels verbs d'aquesta mena que més sovint ens trobem escrits incorrectament:

No l'afecten les crítiques.

*No li afecten les crítiques.


L'amoïna haver de presentar els papers a última hora.

*Li amoïna haver de presentar els papers a última hora.


El rector va dir que la proposta l'apassionava.

*El rector va dir que la proposta li apassionava.


Aquesta idea atrau qualsevol grup de recerca.

*Aquesta idea atrau a qualsevol grup de recerca.


Firmar el manifest no el beneficiarà.

*Firmar el manifest no li beneficiarà.


El cohibia  que tu te li posessis al davant.

*Li cohibia que tu te li posessis al davant.


Ha vist que no el compensava treballar tantes hores.

*Ha vist que no li compensava treballar tantes hores.


A ell el complau el teu servilisme.

*A ell li complau el teu servilisme.


No el concerneixen les nostres decisions.

*No li concerneixen les nostres decisions.


El disgusta la teva actitud.

*Li disgusta la teva actitud.


El distreu que li parlin del Perú.

*Li distreu que li parlin del Perú.


El divertia burxar-lo.

*Li divertia burxar-lo.


Tot allò que deien l'entristia.

*Tot allò que deien li entristia.


A la professora Gràcia l'entusiasma explicar arqueologia.

*A la professora Gràcia li entusiasma explicar arqueologia.


La fascina la física teòrica.

*Li fascina la física teòrica.


El fastigueja fer classe a les vuit del matí.

*Li fastigueja fer classe a les vuit del matí.


L'horroritza corregir tants exàmens.

*Li horroritza corregir tants exàmens.


Que l'hagin convidat l'il·lusiona.

*Que l'hagin convidat li il·lusiona.


La notícia ha impactat la comunitat científica.

*La notícia ha impactat a la comunitat científica.


L'impressiona que li parlin amb decisió.

*Li impressiona que li parlin amb decisió.


L'incomoda treballar amb la becària.

*Li incomoda treballar amb la becària.


A la directora la indigna que no li hagin dit.

*A la directora li indigna que no li hagin dit.


El futur l'inquieta.

*El futur li inquieta.


Tot aquest silenci l'intrigava.

*Tot aquest silenci li intrigava.


El meravella la teva pau.

*Li meravella la teva pau.


Són coses que molesten els alumnes.

*Són coses que molesten als alumnes.


A la Marta l'obsessionen els jocs d'ordinador.

*A la Marta li obsessionen els jocs d'ordinador.


L'ofèn el teu silenci.

*Li ofèn el teu silenci.


El teu retard la perjudica.

*El teu retard li perjudica.


No el preocupa saber què penses.

*No li preocupa saber què penses.


El satisfà que li facin elogis.

*Li satisfà que li facin elogis.


La sobta que no te n'alegris.

*Li sobta que no te n'alegris.


La decisió ha sorprès els alumnes.

*La decisió ha sorprès als alumnes.


Els vebs desagradar, encantar (que vol dir 'agradar molt') i interessar (quan no vol dir 'fer agafar interès') són del tipus agradar i, per tant, els construïm amb complement indirecte:

No li desagrada participar en la Setmana de la Ciència.
Ha dit que li encantaria impulsar aquest projecte.
És una modificació de la normativa que interessa a tot el professorat.
 


Verbs del tipus agradar i del tipus preocupar amb el complement en posició inicial

Verbs del tipus preocupar quan el complement és un relatiu o interrogatiu que expressa persona