Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La perífrasi deure + infinitiu

Per expressar una probabilitat o una suposició, podem fer servir el verb deure seguit d'un infinitiu:

També cal que presenteu els impresos normalitzats, que ja deveu haver rebut.


En aquests casos, hem d'evitar de posar el verb deure en futur:

*Com ja deuràs saber, a les darreres eleccions el nostre sindicat va obtenir dos representants.

Com ja deus saber, a les darreres eleccions el nostre sindicat va obtenir dos representants.


També hem d'evitar col·locar la preposició de entre l'auxiliar (el verb deure) i el verb en infinitiu:

*Sí que em va arribar el missatge, però suposava que el professor Joan Igual ja devia d'haver parlat amb tu.

Sí que em va arribar el missatge, però suposava que el professor Joan Igual ja devia haver parlat amb tu.


Si la probabilitat o la suposició fan referència al passat, utilitzem l'auxiliar en passat:

No sabem per què va reaccionar així: devia ser el cansament.


En aquests casos, hem d'evitar de posar el verb deure en condicional:

*Això deuria ser un error: és molt estrany que enviïn impresos que no corresponen.

Això devia ser un error: és molt estrany que enviïn impresos que no corresponen.