Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Les perífrasis anar a + gerundi i estar + gerundi

Per expressar el caràcter duratiu o progressiu d'una acció fem servir el verb anar seguit d'un gerundi:

En els darrers anys s'han anat consolidant alguns grups de recerca.


També es pot utilitzar el verb estar seguit d'un gerundi:

Gràcies a l'esforç de tothom, els problemes causats per les obres s'estan solucionant.


Hem de mirar d'evitar aquesta darrera perífrasi quan volem indicar simple present momentani. En aquest cas és millor substituir-la pel present d'indicatiu:

*Ara mateix el director general està sortint de les dependències del Servei de Gestió de la Recerca.

Ara mateix el director general surt de les dependències del Servei de Gestió de la Recerca.


Amb els vebs ser i tenir no fem servir la perífrasi estar + gerundi:

*El congrés sobre quimioteràpia està sent un èxit.

El congrés sobre quimioteràpia és un èxit.


*Estan tenint problemes amb la tramitació de la sol·licitud.

Tenen problemes amb la tramitació de la sol·licitud.


*La fixació de la teulada està sent més complexa del que s'esperava.

La fixació de la teulada resulta més complexa del que s'esperava.


De vegades pot ser relativament indiferent utilitzar la perífrasi o recórrer a un temps verbal no perifràstic. En aquests casos no hem d'oblidar que la proliferació de la perífrasi estar + gerundi pot arribar a carregar els textos:

*Us informem que un dels equips principals de comunicacions de la xarxa no està funcionant correctament. Aquest és el motiu pel qual aquest matí estem tenint problemes de connectivitat. Ara l'estan arreglant. Us avisarem quan hi hagi novetats.

Us informem que un dels equips principals de comunicacions de la xarxa no funciona correctament. Aquest és el motiu pel qual aquest matí tenim problemes de connectivitat. Ara l'estan arreglant. Us avisarem quan hi hagi novetats.