Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La perífrasi anar a + infinitiu

Per expressar imminència o futur immediat evitem escriure anar a seguit d'un infinitiu:

Ara us comunicaré una cosa important.

*Ara us vaig a comunicar una cosa important.


D'aquí a un moment el secretari llegirà la memòria del curs passat.

*D'aquí a un moment el secretari va a llegir la memòria del curs passat.


En aquest capítol tractarem els aminoàcids.

*En aquest capítol anem a tractar els aminoàcids.


En canvi, la perífrasi és correcta si s'usa en passat:

Quan el director anava a proposar una nova solució, els qui havien presentat l'esmena van dir que la retiraven.


De tota manera, convé tenir present que amb alguns verbs es pot usar també, amb el mateix sentit, el verb en pretèrit imperfet, sense l'auxiliar anava a:

Jo ja anava a sortir quan va arribar una altra visita.
Jo ja sortia quan va arribar una altra visita.


Cal tenir en compte, a més, que sovint en català recorrem a la perífrasi haver de en casos en què la llengua castellana recorreria a la perífrasi ir a:

¿Quién iba a decir que no te darían la beca?

*Qui anava a dir que no et donarien la beca?

Qui havia de dir que no et donarien la beca?


Parece que se te vaya a caer.

*Sembla que et vagi a caure.

Sembla que t'hagi de caure.