Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Dinasties i llinatges

En català i castellà, quan es fa referència a membres d'un mateix llinatge, el nom s'escriu amb majúscula inicial. Per indicar el plural, s'afegeix una -s a l'article precedent o paraula equivalent:

els Borja
los Borgia
la Casa d'Àustria
la Casa de Austria
la dinastia dels Romanov
la dinastía de los Trastámara


Algunes dinasties reials també poden rebre la -s de plural al final:

els Borbó / els Borbons
los Borbón / los Borbones


En anglès, però, quan es fa referència a dinasties i llinatges, el nom també s'escriu amb majúscula inicial i sempre s'afegeix una -s al nom del llinatge:

the Borgias
the Bourbons