Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Possessiu inadequat en lloc del pronom li

Prescindim del possessiu si podem posar en la frase, amb el mateix significat, el pronom li (o les variants plurals els o los):

L'alumne ha redactat un escrit de queixa perquè afirma que li han suspès l'examen injustament.

*L'alumne ha redactat un escrit de queixa perquè afirma que han suspès el seu examen injustament.


Agraint-te la col·laboració, m'acomiado atentament.

*Agraint la teva col·laboració, m'acomiado atentament.


El consell li ha demanat la dimissió.

*El consell ha demanat la seva dimissió.


Agafa-li la llibreta i revisa si ha fet tots els exercicis.

*Agafa la seva llibreta i revisa si ha fet tots els exercicis.


Això els dificulta l'adaptació.

*Això dificulta la seva adaptació.


No els van permetre l'entrada.

*No van permetre la seva entrada.