Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Les combinacions li'n i n'hi

Quan representen un complement indirecte singular i un complement directe indeterminat, les combinacions que fem servir a la URV són tant li'n com n'hi:

Si necessita fotocòpies, ja li'n donaré / ja n'hi donaré.


Això també és vàlid, lògicament, si el pronom en representa només el nucli d'un complement directe quantificat:

D'exemples, li'n va donar cinc / n'hi va donar cinc.