Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Ús de ningú

El pronom ningú té valor positiu en frases interrogatives i en interrogatives indirectes. Són preferibles les primeres frases de cada exemple:

Coneixes ningú que ho sàpiga? / Coneixes algú que ho sàpiga?
No sé si ningú n'ha dit res / No sé si algú n'ha dit res.
 


Doble negació