Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Ús incorrecte de present

L'adjectiu present no té valor pronominal:

*Per mitjà de la present us comuniquem els resultats de la votació.

Per mitjà d'aquesta carta us comuniquem els resultats de la votació.


*El motiu de la present és informar-vos [...]

Us escric per informar-vos [...]


Com a adjectiu, carrega innecessàriament els escrits administratius; per això a la URV tendirem, en general, a prescindir-ne:

*I, perquè consti, signo el present certificat a petició de la persona interessada.

I, perquè consti, signo aquest certificat a petició de la persona interessada.