Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

El relatiu amb antecedent indeterminat

Si l'antecedent d'una oració de relatiu és això, allò, quelcom o un element equiparable, l'oració relativa no pot anar amb el relatiu compost:

Allò a què es referia el degà no s'ha tingut en compte.

*Allò al qual es referia el degà no s'ha tingut en compte.