Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

El relatiu en funció de complement de temps

Quan fa de complement de temps d'una oració relativa, la forma del pronom relatiu que utilitzem és, normalment, que o en què. Usem preferentment que si l'antecedent és el mot moment, hora, dia, setmana o any:

Al moment que va començar l'acte tothom estava nerviós.
Convé convocar reunions a l'hora que hi hagi menys classes.
El dia que es va reunir la comissió encara no teníem aquestes dades.
Ho tindrem abans de la setmana que començarà el curs.
És així des de l'any que es va crear l'Escola Universitària d'Enologia.


Si l'antecedent és un altre mot, normalment usem la forma en què:

Hi va haver una època en què l'accés als estudis superiors era molt restringit.
El segle xiii és el segle en què es funda la institució universitària.


Hem d'evitar l'ús de la forma on com a relatiu temporal:

*Si tenim en compte que el segle xix és un segle on la renda de la terra és la principal font d'ingressos, l'estudi del comportament dels propietaris rurals esdevé fonamental.

Si tenim en compte que el segle xix és un segle en què la renda de la terra és la principal font d'ingressos, l'estudi del comportament dels propietaris rurals esdevé fonamental.


També hem d'evitar l'ús de la forma en el que (i en la que, en els que, en les que) com a relatiu temporal:

*Hi va haver una època en la que l'accés als estudis superiors era molt restringit.
*Convé convocar reunions a l'hora en la que hi hagi menys classes.
 


El relatiu on