Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

El relatiu en funció de complement directe d'una oració relativa lliure

Si ens referim a persones, escrivim el pronom relatiu, quan fa de complement directe d'una oració relativa lliure, amb la forma el qui o qui (i no pas amb les formes al que o a qui):

*Ja hem trobat al que / a qui buscaves.

Ja hem trobat el qui / qui buscaves.


Si ens referim a coses, la forma del relatiu que fa de complement directe d'una oració relativa lliure és el que, això que o allò que:

El que li han concedit és un ajut de recerca d'una fundació privada.
Això que dius no té fonament.
Estic d'acord amb aquest plantejament, però no amb allò que defensaves ahir.
 


L'article abstractiu