Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

El relatiu en funció de subjecte d'una oració relativa lliure

Quan fa de subjecte d'una oració relativa lliure (les relatives lliures solen rebre el nom de relatives substantives), la forma del pronom relatiu que fem servir, si ens referim a persones, és qui o el qui:

Els qui vulguin presentar una nova sol·licitud tenen temps fins a l'octubre. [I també:] Qui vulgui presentar una nova sol·licitud té temps fins a l'octubre.

*Els que vulguin presentar una nova sol·licitud tenen temps fins a l'octubre.


Regalen obsequis a tots els qui en demanen.

*Regalen obsequis a tots els que en demanen.


Els qui sempre ho critiquen tot no són justos.

*Els que sempre ho critiquen tot no són justos.


El qui vulgui més informació / Qui vulgui més informació ha de passar pel despatx del degà.

*El que vulgui més informació ha de passar pel despatx del degà.


No es considera relativa lliure l'oració amb un antecedent elidit però concret (en la segona de les relatives s'hi ha elidit l'antecedent concret alumnes):

Han protestat els alumnes que han aprovat l'assignatura i també els que no l'han aprovada. [ = els alumnes que no l'han aprovada.]


Si ens referim a coses, la forma del relatiu que fa de subjecte d'una oració relativa lliure és el que, això que o allò que:

El que invalida l'experiment és la mostra.
Això que passa no té explicació.
Aquesta caixa va aquí, però allò que hi ha a l'entrada no sé on va.