Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

El relatiu en funció de subjecte d'una oració relativa explicativa

Quan fa de subjecte d'una oració relativa explicativa, la forma del pronom relatiu que utilitzem és que:

El rector, que us rebrà demà, m'ha indicat que us digui que no li han arribat els vostres papers.

Els professors associats, que no tenen dedicació completa, no cal que assisteixin a la reunió.

La degana, que ha parlat ja amb el vicerector, dóna la seva opinió.

El nou cap del Servei d'Economia és el Sr. Muntaner, que estarà sempre a la vostra disposició.


No es pot utilitzar, en aquests casos, la forma qui:

*Volem donar una afectuosa benvinguda a l'Esther, qui, d'altra banda, no és cap desconeguda per a nosaltres.

Volem donar una afectuosa benvinguda a l'Esther, que, d'altra banda, no és cap desconeguda per a nosaltres.


*Aquest tema va ser estudiat pel Dr. Albert Bordons, qui va establir les quatre característiques bàsiques del sistema.

Aquest tema va ser estudiat pel Dr. Albert Bordons, que va establir les quatre característiques bàsiques del sistema.


*Els problemes es van fer evidents en autors com Kant, qui, des del punt de vista teòric, no veia la manera de conciliar tots dos supòsits.

Els problemes es van fer evidents en autors com Kant, que, des del punt de vista teòric, no veia la manera de conciliar tots dos supòsits.


Si l'oració relativa explicativa és molt llarga o forma part d'una estructura molt complexa –o si necessitem desfer una ambigüitat–, podem utilitzar la forma el qual, que té flexió de gènere i nombre:

L'erosió ha anat treballant fins a crear les anomenades xemeneies de fades –columnes còniques de curioses formes arrodonides que recorden Gaudí–, les quals, com hem indicat abans, constitueixen el primer reclam turístic de la regió.
 


Oracions relatives especificatives i explicatives