Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

El relatiu en funció de subjecte d'una oració relativa especificativa

Quan fa de subjecte d'una oració relativa especificativa, la forma del pronom relatiu que utilitzem és que:

Són molt pocs els professors que encara han de signar les actes.

Els professors que vulguin consultar aquests documents poden passar per la secretaria del Departament.

Les persones que hagin fet la preinscripció s'han de matricular abans del 3 d'octubre.
 


Oracions relatives especificatives i explicatives