Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Pronoms el, la, els, les en comptes del pronom en

Quan el pronom feble fa de complement directe indeterminat, la forma adequada és en. Cal vigilar, i no escriure el, la, els o les:

*Aquestes conjuncions normalment no tenen càrrega semàntica, però si la tenen ho atribuirem a la pragmàtica o al context.

Aquestes conjuncions normalment no tenen càrrega semàntica, però si en tenen ho atribuirem a la pragmàtica o al context.


*Donar sang és un deure; rebre-la, un dret.

Donar sang és un deure; rebre'n, un dret.


*Regalen obsequis a tots els qui els demanen.

Regalen obsequis a tots els qui en demanen.