Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Pronoms forts amb preposició inadequats en lloc de pronoms febles

Generalment és inadequada la frase que conté una seqüència formada per una preposició i un pronom fort si la seqüència es pot substituir per un pronom feble:

El professor encarregat de les pràctiques externes pensa que caldria establir mecanismes perquè, si hi ha problemes, pugui localitzar els alumnes fàcilment i comunicar-s'hi.

*El professor encarregat de les pràctiques externes pensa que caldria establir mecanismes perquè, si hi ha problemes, pugui localitzar els alumnes fàcilment i comunicar-se amb ells.


Els investigadors a temps parcial són importants per al projecte i cal comptar-hi sempre.

*Els investigadors a temps parcial són importants per al projecte i *cal comptar amb ells sempre.


Per tant, el terme de contrast ha de ser el llenguatge en la seva manifestació usual i corrent, la que en fa un instrument pràctic de comunicació.

*Per tant, el terme de contrast ha de ser el llenguatge en la seva manifestació usual i corrent, la que fa d'ell un instrument pràctic de comunicació.


El presentador del llibre ha fet notar que els conceptes que s'hi expliquen són clars i entenedors.

*El presentador del llibre ha fet notar que els conceptes que en ell s'expliquen són clars i entenedors.


En la tradició filològica moderna, en comptes de partir de la forma principal per deduir-ne la resta del paradigma, es comença amb operacions de commutació.

*En la tradició filològica moderna, en comptes de partir de la forma principal per deduir d'ella la resta del paradigma, es comença amb operacions de commutació.


Quan s'ha comunicat que hi hauria assemblea el director ha dit que no volia intervenir-hi.

*Quan s'ha comunicat que hi hauria assemblea el director ha dit que no volia intervenir en ella.


M'han demanat per la convocatòria i els he dit que no en sé res.

*M'han demanat per la convocatòria i els he dit que no no sé res d'ella.