Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Estalvi incorrecte de pronoms febles

S'ha estès molt en els darrers anys la pràctica, incorrecta, d'estalviar-se pronoms febles en frases que, normativament, no permeten que se'n prescindeixi. Cal vigilar particularment de no caure en aquest error:

*La convocatòria de beques es farà conèixer ben aviat, i tots els investigadors que estigueu interessats podreu consultar-la al web de la URV.

La convocatòria de beques es farà conèixer ben aviat, i tots els investigadors que hi estigueu interessats podreu consultar-la al web de la URV.


*Ens diuen que ha hagut problemes amb la distribució dels impresos.

Ens diuen que hi ha hagutproblemes amb la distribució dels impresos.


*Sembla que havia una errada. Mireu la convocatòria de nou.

Sembla que hi havia una errada. Mireu la convocatòria de nou.


*Jo volia fer una proposta, però si li dic potser no voldrà comptar amb mi per a res més.

Jo volia der una proposta, però si li ho dic potser no voldrà comptar amb mi per a res més.


*Enguany no hem fet impressió de la guia en paper, per causa de la despesa que va suposar l'any passat i perquè ens van sobrar molts exemplars.

Enguany no hem fet impressió de la guia en paper, per causa de la despesa que va suposar l'any passat i perquè ens en van sobrar molts exemplars.


*Deixarem un exemplar de la guia a consergeria i farem arribar un altre a cada secretaria.

Deixarem un exemplar de la guia a consergeria i en farem arribar un altre a cada secretaria.