Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Com a amb valor aproximatiu

Les frases que porten com a amb valor aproximatiu no són incorrectes en català, però són impròpies del nivell de formalitat dels textos de la URV:

Hi havia com a cinquanta persones.
Era d'un color com a groc.


Per expressar un valor aproximat recorrem a altres construccions:

Han assistit a la presentació de l'assignatura unes / aproximadament / prop de / al voltant de / vora cinquanta persones.
 


sobre