Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Doble negació

A les frases negatives que contenen els mots cap, enlloc, gens, mai, ningú, res i tampoc hi afegim, a més, la partícula no (aquest fenomen rep el nom de doble negació):

No ha estat aprovada cap proposta.
Cap proposta no ha estat aprovada.

No tenen el recanvi per a l'ordinador enlloc.
Enlloc no tenen el recanvi per a l'ordinador.

La idea no és gens menyspreable.
És una idea no gens menyspreable.

No hem presentat mai un projecte com aquest.
Mai no hem presentat un projecte com aquest.

No hi ha fet cap esmena ningú.
Ningú no hi ha fet cap esmena.

No hem vist res que sigui il·legal.
Res no hem vist que sigui il·legal.

No era tampoc el resultat que esperàvem.
Tampoc no era el resultat que esperàvem.


Si la frase conté un altre element amb valor negatiu, llavors eliminem la partícula no:

*No portava els papers adequats ni tampoc no els havia lliurat a temps.

No portava els papers adequats ni tampoc els havia lliurat a temps.


*Han passat tres dies sense que ningú no se n'hagi queixat.

Han passat tres dies sense que ningú se n'hagi queixat.


Cal tenir en compte que els mots cap, enlloc, gens, mai, ningú i res poden tenir valor positiu. Llavors, evidentment, no van acompanyats de la partícula no:

Si teniu cap idea, digueu-la.
Has vist enlloc el meu bolígraf?
En saps gens, de navegar per la xarxa?
Heu treballat mai amb aquestes limitacions?
És l'experiment més espectacular que hem fet mai.
Coneixes ningú que vulgui treballar de becari?
Tens res per afegir al text de l'article?
 


Els quantificadors cap, gaire i gens

Enlloc

Ús de ningú