Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Demostratiu en lloc d'article definit

És preferible recórrer a l'article quan el demostratiu no denota una contraposició clara, expressa o sobreentesa, entre un aquell i un aquest:

Les matèries troncals són les que imposa com a obligatòries el pla d'estudis oficial de l'ensenyament.

*Les matèries troncals són aquelles que imposa com a obligatòries el pla d'estudis oficial de l'ensenyament.


Els verbs pronominals són els que porten un pronom que no té cap funció sintàctica.

*Els verbs pronominals són aquells que porten un pronom que no té cap funció sintàctica.