Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Noms de persones, éssers sobrenaturals i personatges de ficció

S'escriuen amb majúscula inicial els noms i cognoms de les persones, incloent-hi els hipocorístics (mots usats com a noms familiars, afectuosos o infantils) i els sobrenoms de persones, així com les divinitats, els éssers sobrenaturals i els personatges de ficció:

Narcís Oller i Yxart
Biel
Alfonso X el Sabio
Zeus
the Son of God
Robin Hood


En totes tres llengües, quan s'adjunta un prefix a un nom propi de persona, cal separar-lo amb un guionet i mantenir la majúscula inicial del nom propi:

el moviment anti-Felip V
el movimiento anti-Castro
the anti-Stalin movement


Tanmateix, en català i castellà, en textos formals és preferible recórrer a altres construccions:

el moviment contrari a Felip V
el movimiento anticastrista