Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Demostratiu inadequat en lloc de possessiu

De vegades es tendeix a escriure en una frase un demostratiu precedit de la preposició de quan el que convé és posar-hi un possessiu:

L'autor fa un llarg recorregut per la història per mostrar que les llengües són manipulades pels poderosos, a caprici seu.

*L'autor fa un llarg recorregut per la història per mostrar que les llengües són manipulades pels poderosos, a caprici d'aquests.


El conferenciant va afirmar que el valor de la paraula, el seu poder, és il·limitat.

*El conferenciant va afirmar que el valor de la paraula, el poder d'aquesta, és il·limitat.


Així coneixerem els membres de la comissió i la seva opinió.

*Així coneixerem els membres de la comissió i l'opinió d'aquests.


Com que s'ha produït un desplaçament del complement circumstancial, podem posar una coma darrere seu.

*Com que s'ha produït un desplaçament del complement circumstancial, podem posar una coma darrere d'aquest.