Universitat Rovira i Virgili

Requisits lingüístics

Fer mobilitat comporta sovint haver d'acreditar coneixements de la llengua del país amfitrió. Els requisits lingüístics varien en funció del programa de mobilitat en què es participa.

La pàgina de mobilitat de la URV (I-Center) ofereix aquesta informació de manera actualitzada. Consulteu-la en funció del vostre perfil: