Universitat Rovira i Virgili

Matrícula dels cursos d'estiu 2018

Català

Curs Hores Per a qui? Campus Preu (€) Període Horari Matrícula
Superior
(presencial)
70 tothom Catalunya

220 (URV)
338 (no URV) 

25 juny-
20 juliol

diari 
9.30-13.00

12-15 juny
(matrícula
virtual)

Superior
(virtual)
80 tothom virtual

162 (URV) 
249 (no URV) 

25 juny-
20 juliol
virtual

12-15 juny
(matrícula
virtual)

Superior
(virtual)
80 tothom virtual 162 (URV) 
249 (no URV) 
25 juny-
20 juliol
virtual 12-15 juny
(matrícula
virtual)
Mou-te!
Interculturalitat
6 estudiants virtual gratuït 27 juny-
12 juliol
virtual

5-22 juny
(matrícula
virtual)

Anglès

Nivell Curs Hores Preu Campus Període Dies Horari Matrícula
A2 Anglès 2 120 366,24 CN
438,50 URV
515,00 ext.
Catalunya 21/06-25/07 diari 9.30-13.30 h 12-15 juny
(matrícula
virtual)
B1 Anglès 3 120 366,24 CN
438,50 URV
515,00 ext.
Catalunya 21/06-25/07 diari 9.30-13.30 h 12-15 juny
(matrícula
virtual)
B2.1 Anglès 4 120 366,24 CN
438,50 URV
515,00 ext
Catalunya 21/06-25/07 diari 9.30-13.30 h 12-15 juny
(matrícula
virtual)

Francès

Nivell Curs Hores Preu (€) Campus Període Dies Horari Matrícula
A1 Francès 1 120 366,24 CN
438,50 URV
515,00 ext
Catalunya 21/06-25/07 diari 9.30-
13.30 h
12-15 juny
(matrícula
virtual)

Italià

Nivell Curs Hores Preu (€) Campus Període Dies Horari Matrícula
A1 Italià 1 120 366,24 CN
438,50 URV
515,00 ext
Catalunya 21/06-25/07 diari 9.30-13.30 h 12-15 juny
(matrícula
virtual)