Universitat Rovira i Virgili

Materials de suport

1. Feu servir mitjans de suport adequats a la sala on presenteu l'exposició i a la finalitat del discurs.

2. Abans de començar comproveu que els mitjans de suport estan disponibles i funcionen correctament.

3. Reviseu sempre els materials de suport.

4. Procureu que els materials de suport ajudin a entendre millor el contingut de l'exposició i serveixin, en moments puntuals, per captar l'atenció del públic.

5. No depengueu en excés dels materials de suport: serveixen, bàsicament, per facilitar el seguiment a l'auditori.