Universitat Rovira i Virgili

Gestualitat

1. Adopteu una postura natural, que us aporti comoditat i confiança.

2. Feu que els moviments acompanyin adequadament l'exposició.

3. Mostreu un registre gestual ampli.

4. No interposeu objectes entre el vostre cos i el públic per assegurar-vos que tothom us veu.

5. No doneu l'esquena a l'audiència.

6. Gestioneu bé el vostre espai.

7. Repartiu la mirada.

8. Adopteu un posat i una actitud que afavoreixin la comunicació i la interacció.

9. Somrieu.