Universitat Rovira i Virgili

Presentació

1. Dissenyeu les pàgines abans de redactar.

2. Utilitzeu el mateix tipus de lletra (Times New Roman, Arial...) i varieu-ne la mida segons la part del document.

3. Fixeu els marges superior i inferior segons si la pàgina té capçalera i peu, tenint en compte el lloc on se situa la numeració de pàgines, perquè quedi prou distància entre el cos del text i els límits del full.

4. Establiu els marges dret i esquerre en relació amb els paràgrafs i l'interlineat.

5. Situeu la numeració a la part inferior de la pàgina, a la superior o a la lateral.

6. Feu servir el paràgraf modern i justifiqueu les línies.

7. Trieu un interlineat que faciliti la lectura segons el tipus i la mida de lletra del document.

8. Feu una revisió visual i gràfica de cada pàgina.