Universitat Rovira i Virgili

Correcció gramatical

1. Assegureu-vos que el text és correcte pel que fa a la gramàtica (ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic).

2. No permeteu que el treball tingui errors de picatge.